Comunicaciķ online

Creació i gestió de xarxes socials i pàgines web.

Gestió de xarxes socials


 • Disseny i desenvolupament de perfils de diferents xarxes socials tenint en compte la importància de tenir una presència en Internet acord al posicionament d’imatge.
 • Dinamització de les xarxes socials generant contingut d’interès periòdicament amb l’ajuda de material visual i informació útil per al públic objectiu.
Fotografia professional Disseny gràfic
   
Comunicació Divulgació


Disseny i desenvolupament web


 • Crear un web que respongui als objectius específics de comunicació i per això és important proposar diferents plantejaments en funció dels objectius, necessitats actuals i futures, públic objectiu i altres aspectes a tenir en compte.
 • Per aconseguir els objectius s’ha de pensar en l’usuari, així que s’ha de treballar amb intensitats els conceptes d’usabilitat, accessibilitat, disseny web i persuabilitat.
 • La usabilitat: ens indica la facilitat de l’ús que té un usuari en un web, és a dir, si pot trobar fàcilment el que està buscant al web. Si a l’usuari li costa, no tornarà al web. Per això aquest concepte és molt important.
 • L’accessibilitat: l’objectiu d’un web és el de proporcionar accés a la informació sense limitar-la a persones que puguin tenir alguna deficiència, discapacitat o minusvalidesa.
 • La persuabilitat: és la capacitat que té un web que els usuaris esdevinguin clients. Per això s’utilitzen diverses estratègies com el tipus de lletra, la inducció a determinats clics, continguts, etc.
 

Objectius a assolir


Reputació online

La reputació online és el prestigi que una marca té a Internet i per això és important treballar el posicionament de la marca establint una bona estratègia de posicionament en buscadors.
 

Visibilitat i posicionament

Estar ben posicionat en els buscadors d’Internet és clau i ofereix múltiples avantatges.
 • Augment del ROI (retorn de la inversió): és la forma més barata d’aconseguir clients rendibles a Internet.
 • Generació de trànsit de qualitat: Aquest transit és molt segmentat, ja que els usuaris que entren en aquest canal són clients en potència, ja que estan buscant exactament el que l’empresa ofereix.
 • Suport a la xarxa de vendes: els contactes que es generen des dels buscadors per a informar-se per algun dels productes o serveis que es realitzen, és també activitat comercial que es genera automàticament.
 • L’aparició en les primeres posicions en els buscadors genera un augment en el valor percebut de la marca (branding).
 • Avançar-se a la competència.
 • Possibilitat d’obrir-se a nous mercats internacionals (SEO Internacional).

Copyright © 2023 Marketing AJ
Powered by